Меню сайту

ВхідПрактичний психолог - Корисно знати всім
 • Загальна декларація прав людини (1948 р.);
 • Женевська декларація прав дитини (1924 р.);
 • Конвенція про права дитини (1989p.);
 • Стокгольмська декларація та План дій проти комерційної сексуальної експлу­атації дітей (1996р.);
 • Конвенція про громадянсько-правові аспекти міжнародного викрадення ді­тей (1980 р.);
 • Декларація прав дитини (проголоше­на генеральною Асамблеєю ООН 20.11.1959 p.);
 • Сімейний кодекс України (7 січня 2004 p.);
 • Закон України «Про охорону дитинства» (2001 p.);
 • Закон України «Про попередження на­сильства в сім’ї» (2001 p.);
 • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства і стосовно протидії насильству в сім'ї» (2008 p.);
 • наказ Міністерства науки і освіти, моло­ді та спорту України від 30.12.2010 р. №1312 «Про затвердження Плану захо­дів щодо реалізації Національної кампа­нії «Стоп насильству!» на період до 2015 року»;
 • наказ Міністерства науки і освіти, молоді та спорту України від 29.03.2011 р. № 292 «Про організацію інформаційно-профі- лактичної роботи щодо запобігання тор­гівлі, експлуатації та жорстокого пово­дження з дітьми».
 

Конкурс "Юні таланти"

Офіційні веб-сайти