Меню сайту

ВхідШановні студенти, викладачі!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

ХІІ студентської пошуково-дослідницької конференції

“Від витоків до сьогодення ”,

яка відбудеться 27 квітня 2017 року

Тематичні напрями роботи конференції:

 1. Історичні віхи становлення коледжу (історія коледжу, відділу, спеціальності, циклової комісії, бібліотеки, визначні постаті, студентські загони, музеї, спогади).
 2. Серце, віддане навчальному закладу (династії, творчі колективи, досвід роботи викладачів).
 3. Наші випускники – наша гордість (видатні випускники, випускники – викладачі коледжу, учасники АТО).

Детальніше...

 

КВНЗ КОР "Богуславський гуманітарний коледж ім. І.С.Нечуя-Левицького" – це навчальний заклад І рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст на основі базової та повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання за кошти обласного бюджету та за кошти фізичних і юридичних осіб.

Коледж готує фахівців

у чотирьох галузях знань

(на основі базової середньої освіти):

у п'яти галузях знань

(на основі повної середньої освіти):

01 Освіта

 • 012 Дошкільна освіта;
 • 013 Початкова освіта. Англійська мова;
 • 013 Початкова освіта. Інформатика;
 • 014 Середня освіта (Музичне мистецтво);
 • 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво);
 • 014 Середня освіта (Фізичне виховання);

05Соціальні та поведінкові науки

 • 051 Економіка;

08 Право

 • 081 Право;

23 Соціальна робота

 • 231 Соціальна робота.

0101 Педагогічна освіта

 • 5.01010101 Дошкільна освіта;
 • 5.01010201 Початкова освіта;
 • 5.01010601 Соціальна педагогіка;

0202 Мистецтво

 • 5.02020401 Музичне мистецтво;
 • 5.02020501 Образотворче мистецтво;

0304 Право

 • 5.03040101 Правознавство;

0305 Економіка та підприємництво

 • 5.03050401 Економіка підприємства;

0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини

 • 5.01020101 Фізичне виховання.

   Випускники мають можливість отримати додаткові кваліфікації вчителя англійської мови у початковій школі, вчителя інформатики у початковій школі, вихователя дітей дошкільного віку з правом викладання англійської мови, інструктора фізичної культури в дошкільному навчальному закладі, музичний керівник в дошкільному навчальному закладі, керівника гуртка декоративно-прикладного мистецтва та основ дизайну. Одночасно з основною спеціальністю студенти коледжу можуть пройти курси і отримати свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації оператора комп’ютерного набору. 

Студенти коледжу та викладачі мають змогу пройти навчання за програмами «Партнерство в навчанні» корпорації Майкрософт з навчання вчителів та студентів педагогічних вузів «Основам інформаційних технологій» та за програмою «Intel® - Навчання для майбутнього» з використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі.

Детальніше...

 

Конкурс "Юні таланти"

Офіційні веб-сайти