Меню сайту

ВхідКВНЗ КОР "Богуславський гуманітарний коледж ім. І.С.Нечуя-Левицького" – це навчальний заклад І-ІІ рівнів акредитації, який здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» на основі базової та повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання за кошти обласного бюджету та за кошти фізичних і юридичних осіб.

 

Коледж готує фахівців у п'яти галузях знань:

0101 Педагогічна освіта

  • 5.01010101 Дошкільна освіта; 

  • 5.01010201 Початкова освіта; 

  • 5.01010601 Соціальна педагогіка;

0202 Мистецтво

  • 5.02020401 Музичне мистецтво; 

  • 5.02020501 Образотворче мистецтво;

0304 Право

  • 5.03040101 Правознавство;

0305 Економіка та підприємництво

  • 5.03050401 Економіка підприємства;

0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини

  • 5.01020101 Фізичне виховання.

   Випускники мають можливість отримати додаткові кваліфікації учителя іноземної мови у початкових класах (англійської), учителя інформатики у початкових класах, вихователя дітей дошкільного віку з правом викладання іноземної мови, організатора фізичної культури в ДНЗ, керівника гуртка образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, виконавця художньо-оформлювальних робіт, дизайнера. Одночасно з основною спеціальністю студенти коледжу можуть пройти курси і отримати свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації оператора комп’ютерного набору.

Студенти коледжу та викладачі мають змогу пройти навчання за програмами «Партнерство в навчанні» корпорації Майкрософт з навчання вчителів та студентів педагогічних вузів «Основам інформаційних технологій» та за програмою «Intel® - Навчання для майбутнього» з використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі.

Детальніше...

 

Конкурс "Юні таланти"

Офіційні веб-сайти