Вступнику


до 5 серпня подаємо оригінали документів!

Меню сайту

ВхідПорялок дій абітурієнта.

 • 28 липня - оприлюднення списку рекомендованих до зарахування на бюджет (9 кл.).

 • 1 серпня - оприлюднення списку рекомендованих до зарахування на бюджет (11 кл.).

 • 29 липня, 1, 2, 3, 4, 5 серпня до 18:00 подати оригінали документів для зарахування на бюджет.

 • 6 серпня -  зарахування вступників за державним замовленням.

 • 8 серпня - зарахування вступників за контрактом.

 • з 9 по 12 серпня - підписання договорів на навчання за контрактом.

 • 27-28 серпня - поселення в гуртожиток студентів 1 курсу.

 • 1 вересня - початок занять.

КВНЗ КОР "Богуславський гуманітарний коледж ім. І.С.Нечуя-Левицького" – це навчальний заклад І рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст на основі базової та повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання за кошти обласного бюджету та за кошти фізичних і юридичних осіб.

Коледж готує фахівців

у чотирьох галузях знань

(на основі базової середньої освіти):

у п'яти галузях знань

(на основі повної середньої освіти):

01 Освіта

 • 012 Дошкільна освіта;
 • 013 Початкова освіта. Англійська мова;
 • 013 Початкова освіта. Інформатика;
 • 014 Середня освіта (Музичне мистецтво);
 • 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво);
 • 014 Середня освіта (Фізичне виховання);

05Соціальні та поведінкові науки

 • 051 Економіка;

08 Право

 • 081 Право;

23 Соціальна робота

 • 231 Соціальна робота.

0101 Педагогічна освіта

 • 5.01010101 Дошкільна освіта;
 • 5.01010201 Початкова освіта;
 • 5.01010601 Соціальна педагогіка;

0202 Мистецтво

 • 5.02020401 Музичне мистецтво;
 • 5.02020501 Образотворче мистецтво;

0304 Право

 • 5.03040101 Правознавство;

0305 Економіка та підприємництво

 • 5.03050401 Економіка підприємства;

0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини

 • 5.01020101 Фізичне виховання.

   Випускники мають можливість отримати додаткові кваліфікації вчителя англійської мови у початковій школі, вчителя інформатики у початковій школі, вихователя дітей дошкільного віку з правом викладання англійської мови, інструктора фізичної культури в дошкільному навчальному закладі, музичний керівник в дошкільному навчальному закладі, керівника гуртка декоративно-прикладного мистецтва та основ дизайну. Одночасно з основною спеціальністю студенти коледжу можуть пройти курси і отримати свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації оператора комп’ютерного набору. 

Студенти коледжу та викладачі мають змогу пройти навчання за програмами «Партнерство в навчанні» корпорації Майкрософт з навчання вчителів та студентів педагогічних вузів «Основам інформаційних технологій» та за програмою «Intel® - Навчання для майбутнього» з використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі.

Детальніше...

 

Конкурс "Юні таланти"

Офіційні веб-сайти